महा-डीबीटी 2022 कृषी योजनांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी झाले महत्त्वाचे बदल | MahaDBT Krushi Yojana New Rules

MahaDBT Krushi Yojana New Rules

महा-डीबीटी 2022 कृषी योजनांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी झाले महत्त्वाचे बदल | MahaDBT Krushi Yojana New Rules महा डीबीटी कृषि यांत्रिकीकरण अंमलबजावणीसाठी २०२२ वर्षीपासून शेतकरी यांच्यासाठी झालेले काही बदल

MahaDBT Krushi Yojana New Rules

  • Tractor चलित औजारांसाठी RC Book बंधनकारक
  • कॅशलेस पद्धतीनेच औजारांची खरेदी करणे बंधनकारक, रोखीने खरेदी करता येणार नाही
  • पूर्वसंमतीपूर्वी अपलोड केलेल्या कोटेशन व टेस्ट रिपोर्ट प्रमाणेच औजारांची खरेदी करणे बंधनकारक आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत अपलोड केलेल्या कोटेशन व टेस्ट रिपोर्ट व्यतिरिक्त कंपनीची खरेदी करायची असेल तर संबंधित शेतकरी यांनी उपविभागीय कृषि अधिकारी यांची लेखी संमती घेणे आवश्यक
  • एका वर्षात जास्तीत जास्त ३ औजारे किंवा अनुदान रक्कम रु १ लाख पर्यंत लाभ देण्यात येईल
  • ज्या औजारांसाठी अनुदानाची रक्कम रु १ लाखापेक्षा जास्त आहे अशा औजारांसाठी एका वर्षात फक्त एकच औजारासाठी अनुदान देय राहील.
  • अनुदान देण्यात आलेल्या tractor ची किमान ६ वर्ष आणि tractor चलित औजारांची किमान ३ वर्षे विक्री करता येणार नाही अन्यथा देण्यात आलेली अनुदान रक्कम वसुलीपात्र राहील.
  • रु १ लाखापेक्षा जास्त अनुदान देय असलेल्या यंत्र आजारांसाठी एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त सदस्यांची निवड झाली असल्यास कोणत्याही एकाच सदस्यास संबंधित आजारासाठी अनुदान देय राहील.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

close button
error: अहो थांबा, अस कॉपी नाही करायचं तर शेअर करायचं असत !!
Scroll to Top