शिकूण


पूर्व काळा तं

सन्त
तुकाराम नामदेव ज्ञानेश्र्वर एकनाथ

यान्ना ब्राह्मण लोक छळत होते

आत्ता …

होळी

Vasudha Chivate काल आमच्या भागात होळी  शान्त तेणे केली
पूजा केली नारळ ठेवले पाणी घातले
पुरण पोळी…

Hopeless !!

जळगाव रेल्वे प्लॅटफॉर्म…
एक दाढीवाला मुस्लिम म्हातारा तोंडात तंबाखू कोंबून मोबाईल स्पीकर वर ठेवून म…

येथे मराठी कॉर्नरच्या सभासदांचेच ब्लॉग जोडले जातिल!