All posts by Bhushan Fegade

आवडते कवी

एका अट्टल दारुड्याला प्रश्र्न
विचारला…
तुमचे आवडते कवी कोण?

दारुडा – मंगेश पाडगावकर.

अरे वा ….त्यांची कोणती कविता आवडते?

“झोपाळ्या वाचून झुलायचे”

Filed under: एकच नंबर, पांचट, विनोदी चुटकुले

एक असते चिऊ आणि एक असतो काऊ

एक असते चिऊ आणि एक असतो काऊ
काऊचं घर असतं शेणाचं
चिऊचं घर असतं मेणाचं

एकदा काय होतं…
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

आपलं वय काय?
आणि आपण वाचताय काय्?

Filed under: गंमतीशीर विधाने

चप्पल

एका जाड बाईने चोर
पकडला आणि त्याचावर
बसली.
आणि नँतर
नोकराला सांगते ,
“जा आणि पोलिसाला बोलवुन
आण” ….
.
नोकर- माझी चप्पल
सापडत नाय आहे………
.
.
.
.
.
.
चोर ओरडुन- अर yedpat माझी चप्पल घाल
पण लवकर जा…

Filed under: एकच नंबर, पांचट, विनोदी चुटकुले

दोन कठीण कामे

जगातील दोन कठीण कामे—
(1) आपल्या डोक्यातील
विचार दुस-याच्या डोक्यात
उतरविणे.
(2) दुस-याच्या खिशातील
पैसा आपल्या खिशात
आणणे.
* पहिल्या कामात हुशार
त्याला ‘शिक्षक’ म्हणतात.
* दुस-या कामात हुशार
त्याला ‘व्यापारी’ म्हणतात.

* आणि दोन्ही कामात
हुशार तिला ‘बायको’
म्हणतात.

Filed under: गंमतीशीर विधाने Tagged: गम्मत, गम्मत जम्मत, जम्मत, जोक्स, थोड़ी गम्मत जम्मत, ब्लॉग, मराठी, मराठी जोक्स, मराठी ब्लॉग, मराठी विनोद, विनोद, blog, gamat, gammat jammat, jammat, jokes, marathi, marathi blog, marathi jokes, marathi vinod, thodi gammat jammat, vinod

शिट्टी

एक पोपट आणि त्याचा मालक
विमानाने प्रवास
करायला निघाले …
Air Hostess बाजूने जात
असताना..
पोपटाने शिट्टी वाजविली..
तर
तिनेस्माईल केले
ते बघून मालकाने पण
शिट्टी वाजविली.
तर तिने complaint
केली आणि शिक्षा म्हणून
दोघांना विमानातून फेकून द्यावे असे
ठरले.
पोपटाने मालकाला विचारले
उडता येतेका………?
मालक : नाही….
पोपट: मग…
शिट्टी कशाला
वाजविली…..रताळ्या ….

Filed under: एकच नंबर, पांचट, विनोदी चुटकुले Tagged: गम्मत, गम्मत जम्मत, जम्मत, जोक्स, थोड़ी गम्मत जम्मत, ब्लॉग, मराठी, मराठी जोक्स, मराठी ब्लॉग, मराठी विनोद, विनोद, blog, gammat, gammat jammat, jammat, jokes, marathi, marathi blog, marathi jokes, marathi vinod, thodi gammat jammat, vinod

सखाराम

एकदा एक दारूड्यांचा घोळका रस्त्यावर चाललेला असतो.

वाटेतील एका घराचे दार वाजवून त्यापैकी एकजण दारात
उभ्या असलेल्या महिलेला विचारतो ,
‘सखारामाचं घर हेच
का ?’
‘होय ‘ ती महिला उत्तरते.
‘मग आमच्यापैकी सखाराम कोण आहे ते ओळखून त्याला घरात
घ्या.

Filed under: पांचट, विनोदी चुटकुले Tagged: गंमत, जंमत, थोडी गंमत जंमत, ब्लॉग, मराठी, मराठी जोक्स, blog, gammat, gammat jammat, jammat, jokes, marathi, marathi blog, marathi jokes, marathi vinod, thodi gammat jammat, vinod

हुशार

वडील त्याच्या लहान मुलाचा अभ्यास घेत
असतात …….. . .
वडील : ५ नंतर काय येत?? .
.
मुलगा : ६ , ७
.
.
वडील : अरे वाह !!! पोरगा हुशार झाला……..
मग सांग ७ नंतर काय येत??
.
.
मुलगा : ८ , ९ , १० . .
वडील : अरे वाह !! आणि १० नंतर?? . .
.
.
.
.
.
.
.
मुलगा : ‪‎गुल्या‬ ,  राणी , ‪‎बादशहा‬ …….

Filed under: Uncategorized

कालांतराने बायकोत झालेला बदल

लग्न झाल्यानंतर कालांतराने बायको बायकोत
झालेला बदल..
:
पहिल्या वर्षी : मी म्हणते आता जेवून घ्या… किती वेळ
झाला तुम्ही काही खाल्लपण नाहीये
.
दुसर्या वर्षी : अहो, जेवण तयार आहे वाढू का ?
.
तिसर्या वर्षी : जेवण तयार आहे..
जेंव्हा तुमची इच्छा असेल तेंव्हा खा
.
चौथ्या वर्षी : जेवण तयार आहे, मी बाजारात जात आहे,
स्वतःच्या हाताने घ्या
.पाचव्या वर्षी : आज माझ्याकडून जेवण नाही बनणार…
बाहेरच काही खाऊन घ्या
.
सहाव्या वर्षी : जेंव्हा बघू तेंव्हा खाणं…खाणं…खाणं…
आत्ताच तर नाष्टा हादडलाा …

Filed under: गमतीशीर विडंबने Tagged: गम्मत, जम्मत, जोक्स, थोडी गम्मत जम्मत, ब्लॉग, मराठी, मराठी जोक्स, मराठी ब्लॉग, मराठी विनोद, विनोद, blog, gammat, jammat, joke, jokes, marathi, marathi blog, marathi joke, marathi jokes, marathi vinod, thodi gammat jammat, thodigammatjammat, vinod, wordpress, wordpress blog

नापास

चंप्याचे वडील : नालायका त्या शेजारच्या जोश्यांची चिंगी पहा जरा पहिली आलीये…. नाहितर तु खुशाल नापास होतोस निर्लज्जासारखा….
.
.
.
.
चंप्या : अजुन किती पाहु… तिला पाहुन पाहुन तर नापास झालो ना….

Filed under: एकच नंबर Tagged: गम्मत, जम्मत, जोक्स, थोडी गम्मत जम्मत, ब्लॉग, मराठी, मराठी जोक्स, मराठी ब्लॉग, मराठी विनोद, विनोद, blog, gammat, jammat, joke, jokes, marathi, marathi blog, marathi joke, marathi jokes, marathi vinod, thodi gammat jammat, thodigammatjammat, vinod, wordpress, wordpress blog

होईल तोटा….पण पाटिल मोठा

पाटलाचा मुलगा मुंबईला शिकायला जातो….
घरी पत्र पाठवतो….

प्रिय बाबा,
स.न.वि.वि.
मी इथे मजेत आहे. कॉलेजला जातो , परंतु मला वाईट वाटते की माझे मित्र ,सर सगळे दररोज लोकल ट़्रेनने येतात व मि आपल्या स्काॅरपिओ मधुन जातो… ..

बाबांचा रीप्लाय,

प्रिय बाब्या,
वाईट वाटुन घेऊ नकोस सकाळीच पैसे पाठवतो लोकल ट्रेन घेऊन टाक… कुठेही कमी पडायचे नाही …

होईल तोटा….पण पाटिल मोठा

Filed under: एकच नंबर, विनोदी चुटकुले Tagged: गम्मत, जम्मत, जोक्स, थोडी गम्मत जम्मत, ब्लॉग, मराठी, मराठी जोक्स, मराठी ब्लॉग, मराठी विनोद, विनोद, blog, gammat, jammat, joke, jokes, marathi, marathi blog, marathi joke, marathi jokes, marathi vinod, thodi gammat jammat, thodigammatjammat, vinod, wordpress, wordpress blog

भाडं

रिक्षावाला – 50 रुपये झाले
जोशी – हे घे 25 रुपये
रिक्षावाला – हि काय दादागिरी
जोशी – बरोबर आहे .
तु पण आलास ना रिक्षात बसुन
मग काय तुझ भाड मिच भरू?

Filed under: एकच नंबर, पुणेरी, विनोदी चुटकुले Tagged: गम्मत, जम्मत, जोक्स, थोडी गम्मत जम्मत, ब्लॉग, मराठी, मराठी जोक्स, मराठी ब्लॉग, मराठी विनोद, विनोद, blog, gammat, jammat, joke, jokes, marathi, marathi blog, marathi joke, marathi jokes, marathi vinod, thodi gammat jammat, thodigammatjammat, vinod, wordpress, wordpress blog

मुलगा

चम्प्या – चिंगे मला आपला मुलगा सुन्दर व्हायला पाहिजे.

चिंगी – एक गोष्ट क्लिअर करा.
मुलगा सुन्दर पाहिजे की आपला पहिजे.

Filed under: एकच नंबर, विनोदी चुटकुले Tagged: गम्मत, जम्मत, जोक्स, थोडी गम्मत जम्मत, ब्लॉग, मराठी, मराठी जोक्स, मराठी ब्लॉग, मराठी विनोद, विनोद, blog, gammat, jammat, joke, jokes, marathi, marathi blog, marathi joke, marathi jokes, marathi vinod, thodi gammat jammat, thodigammatjammat, vinod, wordpress, wordpress blog