२४३. भय इथले ….

नमस्कार.
काबूलमधल्या माझ्या वास्तव्यावर आधारित ‘भीतीच्या भिंती’ ही लेखमालिका मी इथं प्रकाशित केली आह…

समाधान

‘कथाश्री’ च्या दिवाळी अंकात माझी कथा. या कथेशी माझं घट्ट नातं आहे. ही कथा माझ्या आईवर आहे. तिचं लहान…