विरहिणी

वसंतात येते फुलांना झळाळी

तुझी याद ही दाटली रे उरी

जरी मोगर्‍याचा उल्हास आह…