३३. मला भेटलेली माणसं – भाग-३-गोकुळ पंडीत

त्यादिवशी बसमध्ये जेमतेम गर्दी होती.
त्याने उठून त्याबाईला जागा दिली आणि तिथेच बाकाला रेलून उभा राहीला.
त्याची ही नेहमीची स्टाईल होती. खरंतर तो कागलमध्ये म्हणजे अगदी पहिल्या स्टॉपवर नेहमी ठरावीक जागा हेरून बसत असे. त्यानंतर अगदी दुस-या किंवा तिस-या स्टॉपवर जरी कोण बाई चढली तरी तो उठून लगेच आपली जागा द्यायचा आणि तिथेच बाकाला रेलून उभा रहायचा. नंतर जागा झाली की शेजारी बसायचा. त्यानेच जागा दिलेली असल्यामूळे ती स्त्री अगोदरच त्याच्या उपकाराखाली असते त्यामूळे ती त्याला “नीट उभा रहा” असं फणका-याने म्हणत नाही. मग तोही त्या गोष्टीचा पुरेपूर फायदा घेत मिळेल तसा ’चान्स’ घ्यायचा.
लवकरच ही गोष्ट माझ्या लक्षात आली. त्याचा हा नेहमीचाच उद्योग असल्यामूळे तो कधीतरी बसमधल्या लोकांचा मार खाणार हा अंदाज मी बांधून होतो. त्यादिवशी मीही लोकांच्यात सामील होऊन त्याला मारावे काय? असा विचार माझ्या मनात येऊन गेला. पण दुस-या क्षणी माझ्या लक्षात आले की साधारण सहा फूट तीन इंच उंच आणि एकशे दहा ते पंधरा किलो वजनाच्या या पोत्याला बसमधल्या सगळ्या लोकांनी मिळून एकदम जरी मारले तरी त्याच्यावर काय परीणाम होणार नव्हता.
एक दिवस तो बसमध्ये लवकर येऊन बसला होता. मी त्याच्या जवळ जाऊन बसलो. तो उठून दुसरीकडे बसला. नंतर एक मुलगी बसमध्ये चढली, मी तिला माझी जागा दिली आणि मी त्याच्या जवळ जाऊन बसलो. त्याला हे थोडे खटकले पण तो याबाबतीत काय करु शकत नव्हता. त्यादिवशी त्याच्याकडे पाहिल्यावर मला काजोलच्या दुश्मन चित्रपटातला गोकूळ पंडित हा पोष्ट्मन आठवला.
एके दिवशी सकाळी आमची नेहमीची बस कागलमध्ये नटून-थटून उभी होती. बसला फूलांच्या माळा लावलेल्या होत्या, आतमध्ये रंगी-बेरंगी कागदी झिरमुळ्या लावलेल्या होत्या, सुंदर-सुंदर चित्रे लावलेली होती. बसमध्ये नविन म्युझिक सिस्टीमही बसवलेली होती. मी कंडक्टरला विचारले तर तो म्हणाला, “आज ही १८८२ क्रमांकाची बस कागलला सुरु होऊन एक वर्ष झाले म्हणे.”
” मग, हे डेकोरेशन कोणी केले आणि ती सिस्टिम कुणी बसविली?”
” हे सगळं मनोजचं काम.”
” कोण मनोज ?”
” तो नाही का तो जाड्याला नेहमी याच बसमध्ये असतो की तो…”
माझ्या लक्षात आलं की त्याचंच नाव मनोज. माझ्या मनातली त्याच्याबद्दलची उत्सूकता वाढली.
थोड्यावेळाने ड्रायव्हरबरोबर चहा घेऊन तो आला. मी त्याला विचारले,” काय मनोज आज काय खुष आहेस वाटतं? कुठं जोराचा मटका लागला काय?”
तो जरा बावरला, म्हणाला,” नाही, नाही, आपली एक इच्छा होती ती पुर्ण केली. आपण नेहमी या बसने प्रवास करतो, ऐकायला गाणी आणि सजवलेली गाडी असली की कसं बरं वाटतं.”
या निमित्तानं मी त्याच्याशी ओळख करुन घेतली. त्यादिवशी तो स्वत: माझ्याजवळ बसला. मी त्याला काय करतोस असे विचारले तर म्हणाला की मी उद्यमनगरात स्पेअरपार्टच्या दुकानात नोकरीला आहे. त्याच्याजवळ नेहमी ’मुंबई चौफेर’ किंवा ’पुण्यनगरी’ असले पेपर असत त्याचे कारण विचारले तर म्हणाला टाईमपासला शब्दकोडे सोडवतो. मी पाहीले तर एवढ्या सकाळीही त्याच्यातले कोडे पुर्ण सोडवलेले होते. माझ्यामूळे तो आता माझ्या इतर मित्रांच्यात मिसळू लागला. दररोज गप्पा-टप्पा, थट्टा-मस्करी सुरु झाली. तो सर्वात अगोदर येत असल्याने सगळ्यांच्यासाठी जागा धरुन ठेवत असे. यामध्ये पुढे पुढे बसमधल्या नेहमीच्या मुली व स्त्रीया ही सामील झाल्या. आता मनोजने बसमधला त्याचा नेहमीचा उद्योग पुर्णपणे सोडला होता. कधी कधी मी त्याला पुर्वीच्या त्याच्या उद्योगाबद्दल छेडत असे तेव्हा हसत हसत तो विषय टाळत असे.

मी ती बस बदलली व दुस-या मार्गावरच्या बसने प्रवास करू लागलो. कांही दिवसांच्या अंतराने तो पुन्हा मला दुस-या बसमध्ये भेटू लागला. मी त्याला विचारले तर म्हणाला, “मी ती नोकरी सोडली, मी आता वीजबीले वाटायचं काम करतो.”
” मग हा उद्योग तूला आवडला असेल. बिले द्यायला दुपारच्या वेळीच जात असशील.”
” होय, त्यावेळी घरी बहूदा बायाच असतात. खुप ठीकाणी चहा प्यायला लागतो राव!”
” आणि तू नाही म्हणतच नसशील”
” नाही कसं म्हणायचं, एवढा आग्रह करत्यात म्हटल्यावर …”
मी त्याच्याविषय़ी विचार करू लागलो.
एक दिवस त्याने माझी ओळख एका ठिकठाक दिसणा-या महिलेची ओळख करुन दिली. ही डॉक्टरांकडे नर्स म्हणून काम करते एवढेच सांगितले आणि मी त्याचा मित्र आहे आणि मोठ्या ऑफिसात साहेब आहेत अशी माझी ओळख सांगितली. या प्रसंगात मी अवघडून गेलो होतो.
नंतर मी त्याच्याबरोबर सविस्तर बोललो तेव्हा समजले की ती सध्या एकटीच राहते आणि तिलाही कोणीतरी आपले असावे असे वाटते. हा आठवड्यातून एक-दोन वेळा तिच्या रूमवर जातो. जाताना मटन, स्वत:साठी एक तुंब्या व तिच्यासाठी गजरा न्यायला विसरत नाही. कधी एकत्र सिनेमाला जातात तर कधी बाजारात फिरून येतात. सध्या तो खुप खुष दिसत होता आणि नेहमीपेक्षा नीटनेटका पण रहात होता. मी त्याला म्हटले की तू तिथे एकटाच असतोस ना? तर म्हणाला,” मी असताना तर तिथं दुसरं कोणी नसलं म्हणजे झालं. स्वत:च्या बायकोबद्दल तर कुठं खात्रीने सांगता येतं?” असं म्हणून तो हसू लागला.
त्यानंतर त्याची माझी भेट ब-याच कालावधीनंतर झाली. मधल्या काळात ती नर्सबाई बसमध्ये दिसली होती मी ओळख दाखवायचे टाळले तरी तिने भावोजी म्हणून हाक मारलीच. मी तिला बसायला जागा दिली आणि पुढे जावून बसलो.
त्याला मी तिच्याबद्दल विचारले तेव्हा तो एकदम चिंताग्रस्त झाला. म्हणाला,” साहेब, वीस-बावीस हजार रुपये खर्च केले पण तीचा रोग हटत नाही. कसला रोग झालाय कुणाला माहीत. तिला मटण खाऊ नको असं डॉक्टरांनी सांगितले आहे, त्यामूळे मीही मटन सोडले आहे. आता मी तिच्या घरी जात नाही, आम्ही फक्त सिनेमाला जातॊ आणि बाजार करतो. परवा दिवाळीला नवी साडी घेऊन दिली.”
मी त्याला असं भावविवश होताना पहिल्यांदाच पाहीलं होतं.
मी त्याला विचारले,” तुमच्या घरी कोण कोण असतं?”
“साहेब, बाकीच्यांना सांगू नका, खुप दिवसांनी मी कुणाला तरी हे सांगत आहे, मी अनाथ आहे, पडेल ती कामं करुन मोठा झालो अंदाजानेच लिहायला वाचायला शिकलो आणि मी कुठली नोकरीही करत नाही, मटका गोळा करतो. लहान असल्यापासून जवळचं असं कोण नव्हतंच साहेब. मग कुठलं लग्न आणि कुठली बायको. बसमध्ये असलो की घरी असल्यासारखं वाटतं तुम्ही सगळेजण भेटत होता माझे दिवस कसे झपाट्याने जात होते. कधी दुसरा दिवस उजडेल आणि कधी तुम्ही भेटता असं होईल. त्यातूनच जयाची ओळख झाली आतातरी जगण्याचे काहीतरी निमित्त सापडेल असं वाटलं होतं पण . . . जाऊ दे.” त्यानं एक लांब उसासा टाकला.
थोड्यावेळाने म्हणाला,” मग साहेब, तुमचे कसं? घरी कोण कोण असतं?”
” तू आमच्या घरीच ये एक दिवस”
मी त्याला माझ्या घरी येण्यासाठी पत्ता दिला. त्याचे डोळे भरुन आले.
तो येतो येतो म्हणाला पण आजपर्यंत आला नाही.

मैसूर ऊटी भाग 7/Mysore Ooty Part 7

मैसूर ऊटी भाग 7 / Mysore Ooty Part 7
हॉटेल मधील सजावट /Hotel interior

हॉटेल मधील सजावट / Hotel interior

हॉटेल मधील सजावट/ Hotel interior

हॉटेल मधील सजावट/ Hotel interior

पर्वतावरून दिसणारे दृश्य / view from hill

सावलीतली झाडे लावण्यासाठी ग्रीन हाउस /Green house to plant trees in shadows

उटी शहर / Ooty City

उटी शहर /Ooty city

येझदी गाडी स्टीलच्या ताल्याने लॉक केली होती / Yezdi locked with steel lock

थंडी वाजू नये म्हणून कुत्र्या साठी बनवलेले घर / room for dog to prevent from cold

टॉय ट्रेन / Toy train
उटी शहर / Ooty city

चहाचे मळे / Tea estate

चहाचे मळे / Tea estate

चहाचे मळे / Tea estate

चहाचे मळे / Tea estate

चहाचे मळे / Tea estate

चहाचे मळे / Tea estate

चहाचे मळे / Tea estate

चहाचे मळे / Tea estate

चहाचे मळे / Tea estate

चहाचे मळे / Tea estate

चहाचे मळे / Tea estate

मला आवडलेला एक सुंदर फोटो / One of the nice photo

हॉटेल प्रीथी…सुंदर जेवण . दुपारचे जेवण आम्ही इथेच केले /
Hotel Preethi.. nice food. we had a lunch over here

दोड्डाबेट्टा (मोठा पर्वत)- दक्षिण भारतातील सर्वात उंच शिखर
निलगिरी पठारावरील सर्वात उंच शिखर
Doddabetta (big mountain) Highest peak of South India,
In the Nilgiris plateau Doddabetta is the highest peak point

दोड्डाबेट्टा पर्वतावरून दिसणारे मनोरम दृश्य/ beautiful view from Doddabetta peak

दोड्डाबेट्टा पर्वतावरून दिसणारे मनोरम दृश्य/ beautiful view from Doddabetta peak

दोड्डाबेट्टा पर्वतावरून दिसणारे मनोरम दृश्य/ beautiful view from Doddabetta peak

दोड्डाबेट्टा पर्वतावरून दिसणारे मनोरम दृश्य. ढग सर्व पठारावर पसरू लागले होते.
beautiful view from Doddabetta peak. Clouds were all the way on plateau.

दोड्डाबेट्टा पर्वतावरून दिसणारे उटी शहर / View of Ooty city from Doddabetta

दोड्डाबेट्टा पर्वतावरून दिसणारे मनोरम दृश्य./ View from Doddabetta.

ढग सर्व पठारावर पसरू लागले होते / Clouds started covering all the plateau.

तेथे दोड्डाबेट्टा पर्वतावरून पूर्ण शहराचे दृश्य बघण्यासाठी दोन मोठ्या दुर्बिणी उपलब्ध आहेत/
there is an observatory at the top of Doddabetta with two telescopes available for the public to enjoy the magnificent panaromic view of the whole district.

दोड्डाबेट्टा पर्वतावरून दिसणारे मनोरम दृश्य. सफेद दिसणारा स्पॉट उटी लेक मध्ये दिसणारे प्रतिबिंब आहे /
View from Doddabetta, white spot is reflection of clouds in Ooty lake

ठाक-यांच्या भांडणाचा लाभ कोणाला ?

कल्याण-डोंबीवली महानगरपालीकेची निवडणूकीत शिवसेना आणि मनसे आमनेसामने आले आहेत, त्यांच्या आरोप प्रत्यारोपांनी राजकीय क्षेत्र ढवळून निघाले आहे. शिवसेनेने शिवाजी पार्कवरीय सभा शिवसेनाप्रमुखांच्या उपस्थीत घेतली, त्यानंतर राज ठाकरे यांनी कल्याण-डोंबीवली त घेतलेल्या सभालाही मोठ्या संख्येने कल्याण-डोंबीवली करांनी उपस्थीती लावली. तेथील सभेत राज ठाकरे यांनी शिवसेनेवर व त्यातली त्यात शिवसेनाप्रमुखांवर ज्या पध्द्तीने आरोप केले त्याने मात्र शिवसेनेच्या गोटात खळबळ उडाली. त्याला  शिवसेनाप्रमुखांनी सामना मध्ये ठाकरी शैलीने ज्या पध्द्तीने प्रत्युत्तर दिले ते पाहुन हे मतभेद वाढतील अशी शक्यता राजकीय गोटातून व्यक्त होत आहे.

शिवसेना आणि मनसे यांच्या भांडणात कॉग्रेस मात्र आपला फायदा करुन घेईल अशी चिन्हे दिसत आहेत. मनसे ने उत्तर भारतीयांविरोधात केलेले आंदोलन, मागील ४५ वर्षापासुन मराठी माणसाचा पक्ष म्हणून शिवसेनेने तयार केले वातावरण याला दोघातील अंतर्गत भांडणामुळे छेद जाईल आणि मराठी मतांचे मोठ्या प्रमाणावर विभाजन होवुन शिवसेना व मनसे या दोन्ही पक्षांनाही त्याचा फटका बसेल. राष्ट्र्वादी कॉग्रेस पक्ष व राष्ट्रीय कॉग्रेस हेही या निवडणूकीत आपल्या पुर्ण सामर्थ्यानिशी या निवड्णूकीत उअरले आहेत आणि त्यांना या  निवड्णूकीत नक्कीच चांगले यश मिळेल अशी चिन्हे आहेत. काय होईल ते येणारा काळच ठरवेल.  

राम-रावणाचे युध्ह.

ह्या  विश्वात जो कोणत्याही प्रकारच्या परिस्थितीला यशस्वीरित्या तोंड देण्यात सक्षम असतो. तोच सुखाने जगायला लायक ठरतो.
अक्षम व अकर्तुत्वावान मनुष्याच्या पदरात सुख कधीही बांधले जात नाही आणि समाधान तर नाहीच नाही.
परन्तु सर्व युध्हान्मधे सर्वात महत्वाचे असते ते स्वत:चे स्वत:शिच असणारे युध्ह. हे युध्ह ज्याने जिंकले तो आपोआपच इतर सर्व बाह्य युध्हन्मधे नि:संशय विजय प्राप्त करतो. हेच ते राम-रावणाचे युध्ह.

ठाण्यातील ठाकरी भांडण…

ठाण्यात ठाक-यांचा
ठाक-यांशी सामना रंगला
नात्यात शिल्लक राहीलेला एक धागा
त्यांच्या बोलण्याने भंगला
सत्ता येतील आणि जातील
टिका करुन नाती टिकतील का हो
राजकीय बाजारात मग ते
मराठी माणसाची स्वप्न विकतील का हो
भांडण लावले ज्यांनी
ते गालातल्या गालात हसतील
दोघांचीही कशी जीरली म्हणत
हा तमाशा बघत बसतील

मैसूर ऊटी भाग 6 / Mysore Ooty Part 6

मैसूर ऊटी भाग 6 / Mysore Ooty Part 6


चामुंडी पर्वती वरचा महिषासुराचा पुतळा/ Mahishasura Statue on Chamundi Hills
चामुंडी पर्वती वरचा महिषासुराचा पुतळा/ Mahishasura Statue on Chamundi Hills
चामुंडी पर्वती वरून मैसोर शहर…रेसकोर्स /Mysore city view from Chamundi hills- Racecourse
चामुंडी पर्वती वरून मैसोर शहर/ Mysore City View from Chamundi hills
५ स्टार हॉटेल मध्ये परावर्तीत केलेला एक राजवाडा / Another palace converted into 5 star hotel
साउथ इंडिया मधील एक सर्वात मोठा नंदी. चामुंडी पार्वती वरचा मोठा नंदी /Biggest Nandi in South India
मैसूर शहरातील मोठा नंदी /Big nandi in Mysore City
मैसूर शहरातील मोठा नंदी / Big nandi in Mysore City
किती मोठा आहे !!! / See how big it is !!!
————————————-
आम्ही उटी ला जायला निघालो. मैसूर ते उटी ला जाताना रस्त्यात एक मोठे जंगल लागते…बंदीपूर अभयारण्य . हे बंदीपूर अभयारण्य कर्नाटका आणि तामिळनाडू शहराच्या सीमेवर वसले आहे. ह्या हायवे वरून संध्याकाळी आठ वाजेपर्यंत वाहतूक करायला परवानगी असते. त्यानंतर जंगली प्राण्यांसाठी जंगल मोकळे केले जाते. ह्या जंगलातील काढलेले काही फोटो.
We started to Ooty through Bandipur forest. This forest is situated in between Karnataka and TamilNadu State borders. Mysore to Ooty highway passes through Bandipur Forest but travelling is allowed upto 8 pm after that highway is closed for wild life. Some shots clicked while passing through forest.
Peacock couples
मोर आणि लांडोर/ Peacock couples
मोर आणि लांडोर/ Peacock couples
मोर आणि लांडोर / Another Peacock couples
फोरेस्ट ऑफिसर विहिरीतून पाणी काढताना/ Forest officer fetching water from well
कर्नाटकाची सीमा संपते / end of Karnataka State border
तामिळनाडू राज्याची सीमा चालू झाली / Welcome to TamilNadu State border
जंगली भैसा / Wild Buffalo..didn’t showed face
हत्ती / Pet Elephant
वानर/ Monkeys with black face
हत्ती पाण्यात अंघोळ करताना / elephant taking bath…enjoying.
———————————————
उटी…पृथ्वी वरील दुसरा स्वर्ग / Ooty…another heaven on earth
माझ्या हॉटेल- हॉलिडे कंट्री हिल रेसोर्ट मधून दिसणारा नजारा /
view from my hotel- Holiday country hill resorts. It was good.
माझ्या हॉटेल मधून दिसणारा नजारा/ view from my hotel room
माझ्या हॉटेल मधून दिसणारा नजारा / view from my hotel room
झाडाचे नाव माहित नाही…पाने पण फुलासारखी दिसतात /
don’t know the name of tree…leaves are like flowers only
हॉटेल युरोप विला च्या धर्तीवर बनवले होते / Nice hotel structured on Europeon villas
हॉटेल युरोप विला च्या धर्तीवर बनवले होते /Nice hotel structured on Europeon villas
शेकोटी करण्यासाठी जागा /Place for Fire camp
सूर्य फुल / Sun flower
सूर्य फुल / Sun flower
मशरूम / mushroom
हॉलिडे कंट्री हिल रेसोर्ट चे रेसेप्शन / Reception of Hill Country Holiday resort
हॉटेल च्या भोवताली केलेला बगीचा / gardening around the hotel
हॉटेल च्या भोवताली केलेला बगीचा /gardening around the hotel
हॉटेल च्या भोवताली केलेला बगीचा / gardening around the hotel
धुक्याची चादर/ layer of fog
फुले /flower
फुले /flower
फुले / flower
फुले /flower
खोटी फुले / artificial flower
घड्याळ / watch
चेस खेळायचा टेबल/ chess board on table

घराणेशाही

राजकारणातील घराणेशाही
आता सगळीकडेच शिरली
लायकीपेक्षा नातीच मग
महत्वाची ठरली
डॉक्टर चा मुलगा 
डॉक्टर होतो
शिक्षकाचा शिक्षक
मग आम्हीच का करु नये
अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली
दिल्ली पासुन गल्ली पर्यंत
सर्वच पक्षात घराणेशाही मुरली आहे
राजकारणातील ही गोष्ट नवी नाही
महाभारतातील ध्रुतराष्ट्रापासुनच
ती राजकारणात शिरली आहे…

मैसूर ऊटी भाग 5 / Mysore Ooty Part 5

मसाला उत्तपा रेगाल्ली हॉटेलमध्ये … ४ प्लेट ची किंमत जवळपास Rs 550 प्लस….साईज बघा /
Masala Uttapam in Regalle Hotel… 4 plate costs around Rs 550 plus…see the size
मैसूर शहरातले जवळपासचे राजवाडे जे कॉंग्रेस सरकारने आपल्या अख्यातरीत घेऊन त्यांची सरकारी कार्यालये बनवून टाकली. / some palaces around the Mysore City which were converted to Government offices by Congress Govt.
मैसूर शहरात / In Mysore City
मैसूर शहरात / In Mysore City
मैसूर शहरात / In Mysore City
मैसूर शहरात / In Mysore City
मैसूर शहरात / In Mysore City
मैसूर शहरात / In Mysore City
मैसूर शहरात / In Mysore City
मैसूर शहरात/ In Mysore City
मैसूर शहरातील चर्च …वेळेअभावी जाता नाही आले /
Church in Mysore City..due to time constraint could not visit
बेंगलोर मध्ये एक नवीन ट्रेंड चालू झाला आहे. आपल्या जन्मतारखे आणि राशी नुसार घराला भडक कलर काढण्याचा / There is new trend in banglore to paint houses in flurocent colour according to their birthtime, Rashee
——
मैसूर शहरातील मैसूर चा राजवाडा ….
Mysore Palace a must see place in Mysore
मैसूर चा राजवाडाचे प्रवेशद्वार / entrance to Mysore palace
मैसूर चा रॉयल राजवाडा / Royal Mysore Palace
आम्ही तेथे गेलो होतो हे सिद्ध होते / to prove we were gone to Mysore Palace
मैसूर चा राजवाडा बाहेरील मंदिर / Temple outside Mysore Palace
Mysore palace
राजवाडाचे प्रवेशद्वार / Entrance to Mysore palace
भव्य राजवाडा माझ्या कॅमेरा मध्ये बंदिस्त करताना / trying to capture big palace in my Camera
लढणारे वाघ / Fighting status
लढणारे वाघ / Fighting status
Fighting status
Fighting status
मुख्य प्रवेशद्वार राजवाड्या मधून / Main entrance from Palace
चामुंडी देवी कडे जाताना / way to Chamundi Hill
चामुंडी देवी कडे जाताना / way to Chamundi Hill
चामुंडी देवी कडे जाताना /way to Chamundi Hill
चामुंडी देवीचे मंदिर /Chamundi Hill Temple
चामुंडी देवीचे मंदिर / Chamundi Hill Temple
चामुंडी देवीचे मंदिर/ Chamundi Hill Temple
चामुंडी देवीचे मंदिर जवळून /Chamundi Hill Temple closure look
चामुंडी देवी /Chamundi Hill Temple
चामुंडी देवी / Chamundi Hill Temple
माकडे / Monkeys

मैसूर ऊटी भाग 4 / Mysore Ooty Part 4

मैसूर ऊटी भाग 4 / Mysore Ooty Part 4


टिपू सुलतान च्या महालाची जागा /Tipu Sultan’s palaceटिपू सुलतान च्या किल्ल्याचा नकाशा / Diagram of Tipu Sultan’s Fort


वॉटर गेट – कावेरी नदीत उतरण्यासाठी किल्ल्यामधून एक गुप्त दरवाजा. हा दरवाजा मुख्यत्वे किल्ल्यावरच्या माणसांना पाणी भरण्यासाठी वापरला जात होता. टिपू सुलतानच्या एका नातेवाईकाने गद्दारी करून हा दरवाजा ब्रिटीश सैनिकांसाठी उघडला. त्यांनी आत मध्ये शिरून टिपू सुलतानाला ठार मारले.

Water Gate- One of the secret gate to Kaveri River from inside the fort. This gate was mainly used to fetch water of Kaveri River by people of the fort. One of the relatives of Tipu Sultan’s become betrayer and opened the gate to British Soldiers. They entered into the fort and killed Tipu Sultan.


टिपू सुलतान चे शव इतर सैनिकान बरोबर जेथे सापडले ती जागा. /
The place where Tipu Sultan’s body were found along with other soldiers.टिपू सुलतान चे शव इतर सैनिकान बरोबर जेथे सापडले ती जागा. /
The place where Tipu Sultan’s body were found along with other soldiers.

टिपू सुलतान चे शव इतर सैनिकान बरोबर जेथे सापडले ती जागा. ह्या जागेवर स्मारक बनवले आहे. /
The place where Tipu Sultan’s body were found along with other soldiers. They have created monument.


टिपू सुलतान चे उन्हाळी महाल / Tipu Sultan’s Summer palace

टिपू सुलतान चे उन्हाळी महाल भोवतालचा बगीचा / Garden around Tipu Sultan’s Summer palace

टिपू सुलतान चे उन्हाळी महाल भोवतालचा बगीचा / Garden around Tipu Sultan’s Summer palace

टिपू सुलतान चे उन्हाळी महाल भोवतालचा बगीचा / Garden around Tipu Sultan’s Summer palace
टिपू सुलतान चे उन्हाळी महाल भोवतालचा बगीचा / Garden around Tipu Sultan’s Summer palace

टिपू सुलतान चे उन्हाळी महालचे प्रवेशद्वार / Tipu Sultan’s Summer palace entrance

तोफ च्या आत मध्ये/ Inside the Cannon

तोफ च्या वर केलेले कोरीव काम / Carving on Cannon

तोफ/ Cannonख्रिस्तमस झाड / Christmas tree


महालातून दिसणारे प्रवेशद्वार / Entrance view from Palace

तोफ/ Cannon


खारुताई गवतात खेळताना / Squirrel playing on Grass

प्रवेशद्वार / Entrance

मैसूर ऊटी भाग 3 / Mysore Ooty Part 3

मैसूर ऊटी भाग 3 / Mysore Ooty Part 3
श्रिरंगपटना मैसूर शहरापासून १९ किमी दूर आहे. पूर्ण शहर कावेरी नदी ने वेढले असून श्रिरंगपटना शहर एक बेट असल्यासारखे आहे.
शहराचे नाव श्रिरंगनाथस्वामी च्या नावावरून ठेवले गेले आहे. श्रिरंगनाथस्वामी चे शासन तेथे चालते अशी तिथे प्रथा आहे. दक्षिण भारतातील वैष्णव समाजाचे हे एक महत्व पूर्ण असे मंदिर आहे. मंदिर ९ व्या शतकाच्या आसपास बनवले गेले आहे. हे शहर विजयनगरी साम्राज्य च्या काळातले एक महत्वपूर्ण शहर होते. १९६० साले राजा वोडेयार ने श्रिरंगपटनाच्या राजा रंगाराया ला युद्धात हरवले होते. राजा वोडेयार ने त्यावर्षी नवरात्री आणि विजयादशमी साजरी केली त्यावेळे पासून तेथे विजयादशमी साजरी करण्याची प्रथाच चालू झाली आहे.
हे मंदिर म्हणजे एकावर एक मोठे मोठे अति भव्य पाषाण रचून केलेले स्थापथ्य शास्त्राचा एक उत्कृष्ट नमूना आहे. मंदिराचे आतील फोटो खाली दिलेले आहेत. श्रिरंगनाथस्वामी चे फोटो काढण्यास मनाई असल्याने त्याचे फोटो काढू शकलो नाही.
ShriRangapatana is 19 km away from Mysore City, the entire town is enclosed by Kaveri river to form an iceland. The town’s name is based on Shri Ranganathswami who supposed to be rule this town. This is one of the important Vaishnavite temple in south India. the temple was built in around 9th Century. Shrirangapatana is main city during Vijaynagari empire. In 1960 Raja Wodeyar vanquished Rangaraya then voiceroy of Shrirangapatna. Raja Wodeyar celebrate the VijayaDashami & Navaratri Festival in the town that year. Since then it has become a tradition to celebrate VijayaDashami.
This temple is an excellent example of engineering by placing very huge sizes of stones perfectly. Some photos inside the temples are attached below. Due to restrictions i could not take Shri Ranganathswami’s photographs.
सरस्वती ची पाषाणात कोरलेली मूर्ती /Saraswati’s Idol inside the temple

पूर्ण मंदिर मोठ्या पाषाणात कोरून एकमेकांवर रचलेले आहे/ Whole temple is structured on big pieces of Stones
मंदिराचे छत /ceiling of temple

पाषाणात कोरलेली मूर्ती /goddess carved in a stone
पाषाणात कोरलेली मूर्ती / goddess carved in a stone
मोठे एक पाषाणात कोरलेले स्तंभ / big single stone pillar

मोठे एक पाषाणात कोरलेले स्तंभ / big single stone pillar

गरुड आणि सर्प देव / God eagle and Snake
मोठे स्तंभ / big pillars
सुजित आणि अर्चना /Sujit and Archana
मी आणि विजू /mi ani viju


झरोखा / Skylight
पाषाणात कोरलेला हत्ती / an elephant
मंदिराच्या आतल्या बाजूने दिसणारे प्रवेशद्वार / entrance from inside the temple
आम्ही चौघे /four of us
मी आणि विजू / me and Viju


तुळशी वृंदावन / Tulasi Vrindavan
तुळशी वृंदावन / Tulasi Vrindavan
तुळशी वृंदावन वर ची शिल्प कला /architecture work on Tulasi vrindavan

आमचे नशीब चांगले कि आम्ही वेळेत पोहोचलो. मंदिर बंद करायची वेळ झाली होती./ we were lucky to reach there before Temple closing.

मंदिर बंद होत आहे / temple is closing for noon
मंदिर बंद होत आहे / temple is closing for noon
बंद होत आहे / closing
बंद झाले / Closed

मैसूर ऊटी भाग 2 / Mysore Ooty Part 2

मैसूर ऊटी भाग 2 / Mysore Ooty Part 2

आम्ही पंचमुखी गणेश मंदिरात पोचलो / We reached at Five headed Ganesh Temple
पंचमुखी गणेश /Five headed Ganesh
पंचमुखी गणेश /Five headed Ganesh
पंचमुखी गणेश जवळुन /Five headed Ganesh closure look

मंदिरातली पंचमुखी गणेश मूर्ती /Five headed Ganesh Idol inside the temple
मंदिरातली पंचमुखी गणेश मूर्ती /Five headed Ganesh Idol inside the temple
दरवाज्यावर असणाऱ्या मूर्ती / Statues at Door
दरवाज्यावर असणाऱ्या मूर्ती / Statues at Door

माझी बायको विजू / My wife Viju
पाण्याचा कालवा / Nice water pool outside the temple
मी आणि विजु/ me and viju
पंचमुखी गणेश मूर्ती झूम करुन /Zoomed image of Five headed Ganesh Idol

सरस्वती देवी / Goddess Saraswati’s Idol
सरस्वती देवी/ Goddess Saraswati’s Idol Closure look
गणेश मूर्ती पूर्ण देवाळासहित /Ganesha with Temple
नारीयाल पाणी वाला /Coconut water serving man

सिटी बस / City bus
नारीयाल पाणी वाला /Coconut Water serving Man
नारळ पाणी फक्त रु १२ मध्ये, मुंबईत कमीत कमी रु २४/-/ Coconut at Rs 12 each only, in Mumbai it is Rs 24 onwards
सुजित नारळ पाणी घेऊन /Sujit with Coconut

पेट्रोल पंप वरचा बगीचा /Garden at petrol pump
पेट्रोल पंप वरचा बगीचा /Garden at petrol pump

पेट्रोल पंप वरचा बगीचा / Garden at petrol pump
पेट्रोल पंप वरचा बगीचा / Garden at petrol pump

अमिताभ चा पोस्टर / One and only Amitabh
ऐतिहासिक शहर श्रिरंगपटना / Entrance to Historical Town Shrirangapatana
टिपू सुलतान च्या किल्ल्याचा प्रवेशद्वार Entrance to Historical place Tipu Sultan’s fort
टिपू सुलतान च्या किल्ल्याचा प्रवेशद्वार /Entrance to Historical place Tipu Sultan’s fort

टिपू सुलतान च्या किल्ल्याचा प्रवेशद्वार /Entrance to Historical place Tipu Sultan’s fort
टिपू सुलतान च्या किल्ल्याचा प्रवेशद्वार / Entrance to Historical place Tipu Sultan’s fort
टिपू सुलतान च्या किल्ल्याचा दुय्यम प्रवेशद्वार /Secondary Entrance to Historical place Tipu Sultan’s fort
टिपू सुलतान च्या किल्ल्याचा प्रवेशद्वार /Entrance to Historical place Tipu Sultan’s fort

बैलगाडी चालवण्याची स्टाईल/ Look at the style of bullock cart driver
हैदर अली च्या राज्यकाळात बांधलेली मस्जिद /Masjid built during Hyder Ali’s kingdom
किल्ल्याच्या आत मध्ये /Inside the Fort
तेव्हा चे सैनिकांची घरे आता पोलिसांची घरे/ Then Soldiers quarters now Police quarters

श्री रंगानाथास्वामी चे मंदिर (भगवान विष्णू) चे मंदिर /Shri Ranganathswami (Vishnu) Temple
गणेशोत्सव /Ganeshotsav
श्री रंगानाथास्वामी चे मंदिर (भगवान विष्णू) चे मंदिर /Shri Ranganathswami (Vishnu) Temple
श्री रंगानाथास्वामी चे मंदिर (भगवान विष्णू) चे मंदिर /Shri Ranganathswami (Vishnu) Temple

मैसूर ऊटी भाग 1 / Mysore Ooty Part 1

दिवस 1 / Day 1


बेंगलोर एअर पोर्ट वर उतरलो/ got down at banglore Airport

एअर पोर्ट/ at banglore Airport

एअर पोर्ट/ at banglore Airport

एअर पोर्ट/ at banglore Airport

एअर पोर्ट/ at banglore Airport

एअर पोर्ट/ at banglore Airport

ड्रायवर ची भेट / Driver’s first meet
आम्ही चौघे / we four at Banglore airport

कार मध्ये / in a Vehicle

एक देऊळ / Roadside Temple

हॉटेल मध्ये नाश्ता करताना / In a hotel having breakfast
हॉटेल मध्ये नाश्ता करताना / in a hotel having breakfast

खारा भाथ / उपमा – khara bhath/ Upama

इडली वडा / Idali Vada

सादा डोसा / Plain Dosa
मसाला डोसा/ Masala Dosa

गोकुळ हॉटेल, बेंगलोर ऐअर पोर्ट सोडल्यावर नाश्ता करण्यासाठी खूपच चांगले हॉटेल.
इथला नाश्ता आणि चहा खूपच चांगला
Gokul Hotel. Nice place for breakfast after leaving Banglore Airport.. Tea and Breakfast is superb.
जय हनुमान / Jai Hanuman

जय हनुमान/ Closer look at great Hanuman
ट्राफिक पोलीस आणि गोल कॅप /Traffic Police with Round cap

ख्रिसमस ट्री/ Christmas Tree

मैसूर ला जाताना / way to Mysore

सिटी बस / City Bus
नवीन कॉलोनी / developing colony

एक चर्च / a church

मैसूर ला जाताना / towards Msyore
आमचा ड्रायवर कम गाईड – श्री मुरली / Our Driver cum guide – Shri Murali