होळी

Vasudha Chivate काल आमच्या भागात होळी  शान्त तेणे केली
पूजा केली नारळ ठेवले पाणी घातले
पुरण पोळी…