पारदर्शक-अपारदर्शक!

मुंबई महापालिकेचे ६१५१० कोटी रुपये बँक ठेवीत गुंतवले आहेत. कां? कोणी कारण सांगू शकेल?

मुंबई महापालिके…