क्षणिका : ओढ वसंताची

गोठल्या श्वासांना
गळत्या पानांना 
ओढ वसंताची 

स्वप्न रात्रीचे 
क्षणात विरले. 
प्रवास …