अमिट लक्ष्मणरेखा


वासनामयी डोळ्यांनी 
पाहिले तिच्याकडे मी. 
नवयौवना कोमलांगी 
मीलनोत्सुक रमणी  
नोट&nb…